mcs kariyer banner

MCS Kariyer

İnsan Kaynakları politikalarımız, şirket ve çalışan hedeflerinin örtüşmesi eksenine kurulmuştur. Bu sebeple çalışanlar arasında kurumsal bağlılığın yüksek tutulması ve kurumsal kültür ögelerinin herkes tarafından benimsenerek sahiplenilmesi büyük önem arz eder. Takım çalışması, şirket ve şirket kültürüne bağlılık her zaman ön planda tutulmakta olup çalışanlarımızın kendi başarıları ile olduğu kadar şirketin başarı ile de gurur duyması İnsan Kaynakları alanındaki en önemli hedefimizdir. Şirket kültürümüz, çalışanların adil, güvenilir, samimi ve doğru ilişkiler kurması üzerinde şekillendirilirken dürüstlük çalışanların şirketle olan ilişkisinde en yüksek değerimiz olarak kabul edilmektedir.

Our human resources policies are based on the harmony of company and employee targets. For this reason, it is very important to keep corporate loyalty high among the employees and to adopt corporate cultural elements by everyone. Team work, commitment to the company and corporate culture are always prioritized. Our most important goal in the field of human resources is that our employees are proud of both their own and the company's success. While our company culture is shaped on the establishment of fair, reliable, sincere and correct relations of employees. Honesty is considered as our highest value in the relationship of employees with the company.

Kariyer